ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické randomizované dvojitě zaslepené kontrolované klinické hodnocení fáze III posuzující účinnost a bezpečnost peramiviru podávaného nitrožilně jako doplňku standardní léčby v porovnání se standardní léčbou samotnou u dospělých a dospívajících pacientů hospitalizovaných se závažnou chřipkou
EudraCT number 2009-012367-34
Číslo protokolu BCX1812-301
Zadavatel BioCryst Pharmaceuticals, Inc., Birmingham, USA
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza závažná chřipka
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2009
Datum schválení SÚKL 4.12.2009
Datum schválení MEK 18.11.2009
Datum zahájení 13.3.2010
Datum ukončení 12.7.2012
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Infekční oddd., FN Hradec Králové
Klinika infekčních chorob FN Brno
Infekční klinika FN Na Bulovce
Infekční odd. Krajská zdravotní a.s., Masarykova nem. v Ústí nad Labem
Infekční odd. , FN Thomayerova nemocnice s poliklinkou, Praha
Infekční oddělení FN Motol, Praha 5 (již neprobíhá)
TRN odd. nemocnice Tábor

Zpět na seznam