ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze II ke zhodnocení účinnosti přípravku AZD2281 v léčbě pacientek se serózním nádorem ovaria citlivým na platimu, které dříve absolvovaly nejméně dvě léčebné linie obsahující platinu
EudraCT number 2008-003439-18
Číslo protokolu D0810C00019
Zadavatel AstraZeneca AB, Sodertalje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza serózní nádor ovaria citlivý na platinu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2009
Datum schválení SÚKL 7.4.2009
Datum schválení MEK 1.4.2009
Datum zahájení 30.10.2009
Datum ukončení 14.7.2010
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Onkogynekologická ambulance, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec, Beno
Gynekologicko-porodnická klinika, FN Brno
Onkologická klinika, FN Olomouc
Radiologická a onkologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha 10

Zpět na seznam