ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, nezaslepené, do tří větví randomizované klinické hodnocení určené k porovnání funkce ledvin u pacientů po transplantaci jater, kteří užívají léčebný imunosupresivní režim s Advagrafem ? (zahhájený okamžitě po transplantaci nebo s prodlevou) a MMF s nebo bez monoklonální Anti-IL2R protilátkou (basiliximab)
EudraCT number 2008-002231-32
Číslo protokolu PMR-EC-1106
Zadavatel Astellas Pharma Europe, Ltd., UK
Indikační skupina Transplantace (orgánů)
Diagnóza transplantace jater
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2009
Datum schválení SÚKL 31.3.2009
Datum schválení MEK 11.3.2009
Datum zahájení 24.8.2010
Datum ukončení 24.1.2013
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Trasplantační centrum, Centrum kardiologie a transplantační chirurgie, Pekařská 53j, Brno (již neprobíhá)
Transplantcentre, IKEM, Vídeňská 1958/09, 140 21 Praha 4

Zpět na seznam