ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Protinádorová vakcína založená na interleukin-12 produkujících dendritických buňkách určená pro léčbu pacientů s metastázujícím nádorem ledvin
EudraCT number 2007-002556-41
Číslo protokolu TRX 1.0
Zadavatel CEO, Trimed Biotech GmbH, Vídeň, Rakousko
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza Metastázující nádor ledvin
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2009
Datum schválení SÚKL 03.04.2009
Datum schválení MEK 2.4.2008
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka studie ukončena ze strany sponzora- pomalý recruitment
Centra, kde bude probíhat KH FN Brno, Odd. urologie
Masarykův ústav, Odd. klinické onkologie, Brno

Zpět na seznam