ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená, monocentrická studie fáze III, hodnotící bezpečnost a imunogenicitu vakcíny proti chřipce FLUAD H5N1 u dospělých subjektů, při použití 4 různých vakcinačních schémat
EudraCT number 2008-003008-72
Číslo protokolu V87P12
Zadavatel Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l, ITALY
Indikační skupina Očkování
Diagnóza profylace chřipky (vakcinace)
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Zdraví dobrovolníci
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 31.10.2008
Datum schválení MEK 6.11.2008
Datum zahájení 24.11.2008 0:00:00
Datum ukončení 8.9.2009
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Centrum očkování a cestovní medicíny, Poliklinika II., Hradec Králové

Zpět na seznam