ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřeně značená multicentrická randomizovaná studie fáze II s přípravkem S-1 v kombinaci s cisplatinou ve srovnání s 5-FU v kombinaci s cisplatinou u pacientů s pokročilým tumorem žaludku předtím neléčeným pro pokročilé onemocnění.
EudraCT number 2004-004710-16
Číslo protokolu TPU-S1301
Zadavatel Taiho Pharma USA, Inc., Princeton, NJ, the United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza pokročilá rakovina žaludku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 23.05.2005
Datum schválení MEK 04.10.2006
Datum zahájení 28.02.2006
Datum ukončení
Poznámka 2004-004710-16
Centra, kde bude probíhat KH Radioterapeutická klinika, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Radioterapeuticko-onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Onkologické oddělení, Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 21 Praha 2
Ústav onkologie a pneumologie Na Pleši, 262 04 Nová Ves pod Pleší
Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Zpět na seznam