ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, randomizovaná studie ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku TAK-475 50 mg a 100 mg versus placebo, který je podáván spolu se simvastatinem 20 mg nebo 40 mg u subjektů s primární dyslipidémií.
EudraCT number 2005-002313-21
Číslo protokolu TAK-475/EC302
Zadavatel Takeda Europe Research and Development Ltd., London, United Kingdom
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza primární dyslipidémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 25.10.2005
Datum schválení MEK 20.10.2005
Datum zahájení 20.12.2005
Datum ukončení 06.04.2007
Poznámka 2005-002313-21
Centra, kde bude probíhat KH Ústav klinické biochemie a hematologie, Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 PLZEŇ
Interní a diabetologická ambulance, Poliklinika SPEA, s. r. o., náměstí Národních hrdinů 2, 772 00 OLOMOUC
Interní oddělení, Nemocnice Chrudim, Václavská 570, 537 27 CHRUDIM
Soukromá interní ambulance, Pražská 2189, 256 01 BENEŠOV
Interní ambulance, Nádražní 626, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
Restrial, s. r. o., Kudrnova 22, 150 00 PRAHA 5
Ústav klinické biochemie, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 OSTRAVA
Úseky klinické biochemie a klinické hematologie, Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 BRNO
Interní oddělení, Železniční nemocnice Praha, Italská 560/37, 121 43 PRAHA 1
III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 1, 128 08 PRAHA 2
Soukromá endokrinologická ambulance, Masarykovo náměstí 37/20, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
Interní oddělení, Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, 274 01 SLANÝ
Diabetologická, endokrinologická a interní ambulance, Poliklinika Masarykův dům, Palackého 201, 541 01 TRUTNOV
Interní oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Vančurova 1548, 272 59 KLADNO
CCBR Czech, a. s., Masarykovo náměstí 2667, 530 02 PARDUBICE
Ústav biochemie a patobiochemie, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 PRAHA 5
Interní a diabetologická ambulance, Karlovarská 30, 301 66 PLZEŇ
Kardiologická ambulance, Online24, Karlovo náměstí 3, 120 00 PRAHA 2
Diabetologická ordinace, Tomáše Bati 5135, 760 01 ZLÍN
Interní ambulance a diabetologická poradna, Hradecká 55, 534 01 HOLICE V ČECHÁCH

Zpět na seznam