Detail klinického hodnocení

Název studie Pivotní, randomizovaná studie lonafarnibu (SCH 66336) versus placebo v léčbě pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) nebo chronickou myelomonocytární leukémií, kteří jsou závislý na transfúzi, s anemií nebo bez ní
EudraCT number 2004-004685-32
Číslo protokolu P02978
Zadavatel Schering-Plough Research Institute, Kenilworth, NJ, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza myelodysplastický syndrom nebo chronická myelomonocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 04.08.2005
Datum schválení MEK
Datum zahájení 29.05.2006
Datum ukončení 17.06.2008
Poznámka 2004-004685-32
Centra, kde bude probíhat KH Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 128 20 PRAHA 2
Hematoonkologické oddělení, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC

Zpět na seznam