Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze III s ofatumumabem přidaným k chlorambucilu oproti monoterapii chlorambucilem u dosud neléčených pacientů s chronickou lymfatickou leukémií
EudraCT number 2008-004932-19
Číslo protokolu OMB110911
Zadavatel GlaxoSmithKline Research Development, Harlow, UK
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 16.02.2009
Datum schválení MEK 26.11.2008
Datum zahájení 28.04.2009
Datum ukončení 26.6.2018 (25.1.2018)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Královské Vinohrady, Odd. klinické hematologie, Praha 10
FN Hradec Králové, 2. interní klinika, Hradec Králové
FN Brno, Interní hematoonkologická klinika, Brno

Zpět na seznam