ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Dvojitě zaslepená, randomizovaná, stratifikovaná, multicentrická klinická studie hodnotící konvenční a vysokou dávku oseltamiviru u imunokompromitovaných pacientů s chřipkou
EudraCT number 2006-002468-24
Číslo protokolu NV 20234
Zadavatel F. Hoffmann - La Roche, Ltd., Basilej, Švýcarsko
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza Chřipka u imunokompromitovaných pacientů
Zařazovaná populace Kojenci a batolata (28 dnů - 23 měsíců)
Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 06.01.2009
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK, FN v Motole, V Úvalu, Praha 5
ÚHKT - transplantační jednotka, VFN v Praze (již neprobíhá)
II. interní hematoonkologická klinika, FN Brno (již neprobíhá)
Hematoonkologická klinika, FN Plzeň (již neprobíhá)

Zpět na seznam