Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené, randomizované klinické hodnocení ofatumumabu plně lidské monoklonální anti-CD20 protilátky se dvěma dávkami v paralelních skupinách v kombinaci s fludarabinem
EudraCT number 2007-000243-10
Číslo protokolu Hx-CD20-407
Zadavatel Genmab A/S, Dansko
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2007
Datum schválení SÚKL 24.01.2008
Datum schválení MEK 17.01.2008
Datum zahájení 27.03.2008 0:00:00
Datum ukončení 14.8.2013
Poznámka 2007-000243-10
Centra, kde bude probíhat KH Interní hematoonkologická klinika, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno
II. interní klinka, oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové
Interní hematoonkologická klinika, VFN v Praze, U Nemocnice 2, Praha
Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha

Zpět na seznam