Detail klinického hodnocení

Název studie Jednoramenná, mezinárodní, multicentrická studie přípravku HuMax-CD20, čisté lidské monoklonální protilátky anti-CD20, u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií B-buněk, u nichž selhala léčba fludarabinem a alemtuzumabem
EudraCT number 2005-006163-31
Číslo protokolu Hx-CD20-406
Zadavatel GlaxoSmithKline Research & Development Ltd., Harlow, United Kingdom
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza B-buněčná chronická lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2006
Datum schválení SÚKL 30.05.2006
Datum schválení MEK 02.05.2006
Datum zahájení
Datum ukončení 6.6.2012
Poznámka 2005-006163-31
Centra, kde bude probíhat KH Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Královská Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 PRAHA 10
Interní hematoonkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, 128 08 PRAHA 2
Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 BRNO-BOHUNICE
Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Zpět na seznam