ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná studie fáze III, u předtím neléčených pacientů s vysokým rizikem CLL: fludarabin + cyclofosfamid (FC) versus FC + nízká dávka alemtuzumabu
EudraCT number 2005-000309-75
Číslo protokolu HOVON68
Zadavatel HOVON CLL Group, Rotterdam, Netherlands
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2006
Datum schválení SÚKL 31.05.2007
Datum schválení MEK 13.02.2008
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka 2005-000309-75
Centra, kde bude probíhat KH Hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 PRAHA 10

Zpět na seznam