ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, jednoramenná studie hodnotící zalutumumab, lidskou monoklonální protilátku anti-EGF v kombinaci s nejlepší podpůrnou péčí u pacientů s neléčitelným skvamózním karcinomem hlavy a krku, u nichž selhala standardní chemoterapie na bázi platiny.
EudraCT number 2008-000582-39
Číslo protokolu GEN205
Zadavatel Genmab A/S, Copenhagen K, DENMARK
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza skvamózní karcinom hlavy a krku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 15.09.2008
Datum schválení MEK 07.07.2008
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka Studie předčasně ukončena zadavatelem z důvodů hledání pokračovatelel ve vývoji přípravku zalutumamb. V ČR toho času ujiž nebyl žádný pacient na léčbě ani nebyl sledován.
Centra, kde bude probíhat KH Ústav radiační onkologie, FN Bulovka, Praha 8
Onkologická klinika, FN Olomouc
Onkologické oddělení, Nemocnice Jihlava
Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové
Radioterapeutické-onkologické oddělení, FN Motol, Praha 5
Onkologická klinika, VFN Praha 2

Zpět na seznam