Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná studie fáze II, s infliximabem (Remicade) u nemocných s myelodysplastickým syndromem a relativně nízkým rizikem rozvoje akutní leukémie
EudraCT number 2005-000679-16
Číslo protokolu EORTC06023
Zadavatel European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussels, Belgium
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 17.05.2005
Datum schválení MEK 19.04.2005
Datum zahájení
Datum ukončení 30.09.2011
Poznámka 2005-000679-16
Centra, kde bude probíhat KH Hematologické oddělení, Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 128 20 PRAHA 2
Hematologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
Hematologické oddělení, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 PRAHA 2

Zpět na seznam