ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, randomizovaná, kontrolovaná multicentrická studie fáze III srovnávající 5-FU/FA plus irinotecan jako první linie léčby pro metastický kolorektální karcinom exprimující receptor pro epidermální růstový faktor
EudraCT number 2004-000137-11
Číslo protokolu EMR62202-013
Zadavatel Merck, KGaA, Darmstadt, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza metastázující kolorektální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2004
Datum schválení SÚKL 27.10.2004
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka 2004-000137-11
Centra, kde bude probíhat KH Radioterapeutické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň-Bory, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Onkologické centrum, Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Zpět na seznam