Detail klinického hodnocení

Název studie Placebem kontrolované, dvojitě zaslepené hodnocení s paralelními skupinami, k určení účinnosti dronedaronu, 400 mg, dvakrát denně v prevenci kardiovaskulární hospitalizace nebo smrti s jakoukoli příčinou u pacientů s atriální fibrilací/srdeční arytmií
EudraCT number 2005-000715-98
Číslo protokolu EFC5555
Zadavatel sanofi-aventis recherche et développement, Paris, France
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza atriální fibrilace/srdeční arytmie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 20.07.2005
Datum schválení MEK 20.07.2005
Datum zahájení 22.09.2005
Datum ukončení 20.03.2008
Poznámka 2005-000715-98
Centra, kde bude probíhat KH Interní oddělení, kardiologie, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, 701 00 OSTRAVA
Kardiologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 PRAHA 6
Kardiologie, Samostatná ordinace lékaře specialisty, Masarykovo náměstí 45, 547 01 NÁCHOD
Interní oddělení, Nemocnice Písek, Čapkova 589, 397 23 PÍSEK
Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, Boženy Němcové 54, 370 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Kardiovaskulární oddělení, Nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63 LIBEREC
Interní oddělení, Nemocnice Ústí nad Orlicí, Československé armády 1076, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Kardiologická klinika, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 800, 140 00 PRAHA 4

Zpět na seznam