Detail klinického hodnocení

Název studie Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, dávku stanovující studie účinnosti a bezpečnosti přípravku SSR149744C, 100 nebo 300 mg v prevenci intervencí implantabilním kardioverter-defibrilátorem spouštěných komorových arytmií
EudraCT number 2004-004799-35
Číslo protokolu DRI5349
Zadavatel Sanofi-Aventis Recherche et Développement, Montpellier, France
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza intervence implantabilním kardioverter-defibrilátorem spouštěných komorových arytmií
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 18.05.2005
Datum schválení MEK 25.05.2005
Datum zahájení 07.10.2005
Datum ukončení 01.02.2007
Poznámka 2004-004799-35
Centra, kde bude probíhat KH I. interní klinika, Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 BRNO
I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 02 OLOMOUC
Kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 602 00 BRNO-BOHUNICE
Kardiologická klinika, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 800, 140 00 PRAHA 4

Zpět na seznam