Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované klinické hodnocení fáze III, s decitabinem versus pacientův výběr s radou lékaře, a to buď podpůrná péče nebo nízké dávky cytarabinu v léčbě starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií
EudraCT number 2005-004503-11
Číslo protokolu DACO-016
Zadavatel Eisai, Inc., Woodcliff Lake, NJ, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2006
Datum schválení SÚKL 27.06.2006
Datum schválení MEK 09.05.2006
Datum zahájení 02.08.2006
Datum ukončení 10.6.2013
Poznámka 2005-004503-11
Centra, kde bude probíhat KH Hematologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 PLZEŇ-LOCHOTÍN
II. interní klinika - hematologie, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 BRNO-BOHUNICE
Nemocnice České Budějovice, a. s., Boženy Němcové 54, 370 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 128 20 PRAHA 2

Zpět na seznam