ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, v paralelních skupinách prováděná, multicentrická studie fáze III, k vyhodnocení účinku esomeprazolu 20 a 40 mg jednou denně oproti placebu na výskyt peptických vředů během 26 týdnů u pacientů užívajících pravidelně nízkou dávku acetylsalicylové kyseliny (ASA)
EudraCT number 2006-005073-22
Číslo protokolu D961FC00003
Zadavatel AstraZeneca AB, Södertälje, Sweden
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Peptický vřed
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2006
Datum schválení SÚKL 08.02.2007
Datum schválení MEK 07.02.2007
Datum zahájení 02.04.2007
Datum ukončení 06.08.2008
Poznámka 2006-005073-22
Centra, kde bude probíhat KH Gastroenterologie, Božkovská 2967, 141 00 PRAHA 4-SPOŘILOV
Gastroenterologická a hepatologická ambulance, U Školy 2, 412 01 LITOMĚŘICE
IV: interní klinika, Všeobecná fakutlní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 PRAHA 2
Interní oddělení, endoskopie, Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 01 JIHLAVA
I. interní oddělení, gastroenterologie, Nemocnice Tábor, Kpt. Jaroše 2000, 390 03 TÁBOR
Oddělení gastroenterologie, Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 01 LIBEREC
Gastroenterologické centrum, Oblastní nemocnice Příbram, a. s., U nemocnice 84, 261 26 PŘÍBRAM
II. interní oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 PRAHA 6
Monse, s. r. o., Vlašská 36, 118 33 PRAHA 1
Interní oddělení, Nemocnice s poliklinikou Na Františku, Na Františku 847/8, 110 00 PRAHA 1
Bormed, Třebovická 5114, 722 00 OSTRAVA-TŘEBOVICE
III. interní klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 639 01 BRNO-BOHUNICE

Zpět na seznam