Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná studie fáze III srovnávající časnou léčbu s fludarabinem, cyklofosfamidem+ rituximabem versus odložená léčba u neléčeného stádia A podle Bineta u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií s vysokým rizikem progrese
EudraCT number 2005-003018-14
Číslo protokolu CLL 7
Zadavatel Deutsche CLL-Studiengruppe, klinik fur Innere Medizin, Německo
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza Chron.lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2007
Datum schválení SÚKL 17.05.2008
Datum schválení MEK 02.07.2008
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka 2005-003018-14
Centra, kde bude probíhat KH Odd.klin.hematologie, FN Král.Vinohrady
Hemato-onkolog.klinikaFNOL
UHKT-U Nemocnice 1
Interní hematoonkolog. klin.-FN Brno

Zpět na seznam