Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, paralelně uspořádané klinické hodnocení, fáze III, pro zjištění účinnosti a bezpečnosti lenalidmidu (Revlimid) jako udržovací léčby pro pacienty s b-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií po druhé linii terapie
EudraCT number 2007-001626-27
Číslo protokolu CC-5013-CLL-002
Zadavatel Celgene Corporation, USA
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza B-buněčná chronická lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 11.03.2009
Datum schválení MEK 10.06.2009
Datum zahájení 27.10.2009
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN KV, Šrobárova, Praha 10 (již neprobíhá)
Hematologie, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Máchova
Hematoonkologické oddělení, FN Plzeň
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno
1. interní klinika - klinika hematologie, 1. LF a VFN v Praze (již neprobíhá)
2. interní klinika, odd. klinické hematologie, FN Hradec Králové (již neprobíhá)

Zpět na seznam