Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřeně značená, multicentrická studie s expandovaným přístupem k orálnímu AMN107 u dospělých pacientů, kteří jsou rezistentní na imatinib nebo jsou na imatinib nesnášenliví v indikaci chronické myeloidní leukémie v blastické krizi, akcelerované fázi nebo chronické fázi
EudraCT number 2005-001818-41
Číslo protokolu CAMN107A2109
Zadavatel Novartis Pharma Services, Basel, Switzerland
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 25.01.2006
Datum schválení MEK
Datum zahájení 04.10.2006
Datum ukončení 15.10.2008
Poznámka 2005-001818-41
Centra, kde bude probíhat KH II. interní klinika, oddělení klinikcé hematologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ
Interní hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 BRNO-BOHUNICE
Hemato-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Alej svobody 80, 304 60 LOCHOTÍn
Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice OLOMOUC, I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
Ústav hematologie a krevní transfúze, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 PRAHA 2

Zpět na seznam