Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřeně značená, randomizovaná, multicentická studie fáze III s Dasatinibem (SPRYCEL) vs. standardní léčba s Imatinibem (400 mg) v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází chron. myeloidní leukémie s pozitivním chromozomem
EudraCT number 2006-005712-27
Číslo protokolu CA180-056
Zadavatel Bristol-Myers Squibb International, Belgie
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza Chronická myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2007
Datum schválení SÚKL 17.09.2007
Datum schválení MEK 12.9.2007
Datum zahájení 06.12.2007
Datum ukončení 16.9.2014
Poznámka 2006-005712-27
Centra, kde bude probíhat KH Interní hematoonkologická klinika, FN Brno
Ústav hematologie a krevní transfúze, VFN v Praze
2. interní klinika - Oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové
FN Olomouc

Zpět na seznam