ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná ve dvou větvích probíhající multicentrická otevřeně značená studie fáze II s přípravkem BMS-354825 podávaným perorálně v dávce 70 mg dvakrát denně nebo 140 mg jednou denně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií v akcelerované fázi nebo v myeloidní nebo lymfoidní blastické fázi nebo s pozitivním filadelfským chromosomem u akutní lymfoblastické leukémie u pacientů, kteří jsou rezistentní nebo nesnášenliví k imatinibu mesylátu (Gleevec(R))
EudraCT number 2005-001169-32
Číslo protokolu CA180-035
Zadavatel Bristol-Myers Squibb International Corporation, Brussels, Belgium
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 09.09.2005
Datum schválení MEK 29.09.2005
Datum zahájení 22.11.2005
Datum ukončení 5.8.2011
Poznámka 2005-001169-32
Centra, kde bude probíhat KH Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihalvská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 128 02 Praha 2

Zpět na seznam