ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná studie s aktivním komparátorem a rychlou titrací, ke srovnání účinnosti a bezpečnosti kombinace 145 mg fenofibrátu a 20 nebo 40 mg simvastatinu se 40 mg samotného simvastatinu u pacientů se smíšenou dyslipidémií a rizikem kardiovaskulárních onemocnění neadekvátně kontrolovaným 20 mg samotného simvastatinu
EudraCT number 2005-003270-14
Číslo protokolu C LF 0242780-01 05 01
Zadavatel FOURNIER Laboratories Ireland, Ltd., Carrigtohill, Ireland
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza smíšená dyslipidémie s rizikem kardiovaskulárních onemocnění
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 16.12.2005
Datum schválení MEK 23.03.2006
Datum zahájení
Datum ukončení 18.11.2008
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Interní ambulance, Moskevská 20, 360 01 KARLOVY VARY
Soukromá kardiologická ambulance, Náměstí republiky 27, 301 00 PLZEŇ
Soukromá kardiologická ambulance, III. poliklinika RAVAK, Čechovská 57, 261 01 PŘÍBRAM
Interní oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 PRAHA 4
Interní oddělení, Nemocnice Uherské Hradiště, Purkyňova 365, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Interní oddělení, Nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 59 KLADNO
Interní oddělení, kardiologie, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
Interní oddělení, Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, 274 01 SLANÝ
Kardiologické oddělení, Nemocnice Tábor, Kpt. Jaroše 2000, 390 03 TÁBOR
Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 BRNO-BOHUNICE
I. kardio-angiologické oddělení, Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 BRNO
Lipidová ambulance, Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 BRNO
II. interní oddělení, Centrum preventivní kardiologie, Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 13, 305 99 PLZEŇ
Oddělení biochemie a patobiochemie, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 PRAHA 5
Centrum preventivní kardiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 1, 128 21 PRAHA 2
Interní oddělení, Železniční poliklinika Olomouc, a. s., Jeremenkova 40, 772 00 OLOMOUC
Interní oddělení, Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425, 288 01 NYMBURK

Zpět na seznam