Detail klinického hodnocení

Název studie GvHD profylaxe s přípravkem ATG Fresenius S u alogenní kmenové buněčné transplantace od vhodného nepříbuzného dárce: fáze III randomizované multicentrické studie srovnávající standardní GvHD profylaxi s cyklosporinem A a metotrexátem s přídatným pretransplantačním přípravkem ATG-Freseius S
EudraCT number 2004-002320-91
Číslo protokolu AP-AS-21-DE; S020801
Zadavatel Fresenius Biotech, GmbH, Graefelfing, Germany
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní lymfoblastická/myeloidní leukémie, melodysplastický syndrom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2004
Datum schválení SÚKL 23.07.2004
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Hemato-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
II. interní klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 639 00 Brno-Bohunice

Zpět na seznam