ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické prospektivní randomizované klinické hodnocení s cílem prokázat účinnější (Improved) Metabolickou kontrolu preskripce PPEN oproti roztoku DDDD u DIAbetických pacientů léčených kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou ? klinické hodnocení IMPENDIA
EudraCT number 2007-001394-29
Číslo protokolu 31998
Zadavatel Baxter Healtcare Corp., USA
Indikační skupina Diabetologie
Diagnóza Diabetičtí pacienti podstupující kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 26.3.2009
Datum schválení MEK 14.4.2008
Datum zahájení 9.6.2009
Datum ukončení 11.12.2009/16.10.2009
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Ostrava
VFN, odd. nefrologie, Praha
VFN Praha, Interní odd. Strahov
IKEM Praha 4
FN Olomouc
FN plzeň

Zpět na seznam