ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná kontrolovaná, dvojitě slepá multicentrická bezpečnostní studie ke zhodnocení bezpečnosti a imunogenicity subkutánně podávaného přípravku EPO HEXAL vs. ERYPO? v léčbě anémie při chronickém ledvinovém selhání u predialyzačních pacientů
EudraCT number 2007-001906-26
Číslo protokolu 2007-22-INJ-17
Zadavatel Hexal Biotech Forschungs GmbH
Indikační skupina Hematologie
Diagnóza Chronické ledvinové selhání u predialyzačních pacientů
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2007
Datum schválení SÚKL 17.08.2007
Datum schválení MEK
Datum zahájení 22.11.2007
Datum ukončení 15.02.2010
Poznámka 2007-001906-26
Centra, kde bude probíhat KH klinika diabetologie IKEM
interní oddělení nemocnice Kladno
nemocnice Havlíčkův Brod
hemodialýza, nemocnice s poliklinikou Nový jičín
I. interní klinika FN Motol
interní ambulance, Konice
interní oddělení nemocnice Šternberk
nefrologická a interní ambulance, Žďár nad Sázavou
interní oddělení nemocnice Litomyšl

Zpět na seznam