ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, aktivně kontrolovaná studie fáze III, zaslepená vůči pozorovateli, určená k průkazu vyšší účinnosti kandidátní adjuvantní chřipkové vakcíny GSK186877A firmy GlaxoSmithKline Biologicals u seniorů (nad 65 let) ve srovnání s FluarixemTM.
EudraCT number 2008-000872-25
Číslo protokolu 106372
Zadavatel GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgie
Indikační skupina Očkování
Diagnóza profylaxe chřipky
Zařazovaná populace Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Zdraví dobrovolníci
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 5.9.2008
Datum schválení MEK 14.8.2008
Datum zahájení 19.9.2008
Datum ukončení 9.12.2010
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Ordinace praktického lékaře, Býšť 102
Ordinace praktického lékaře, ul. Ludmily Malé, Pardubice
Ordinace praktického lékaře, Pardubice Semtín
Ortopedická ambulance, Štrossova ul., Pardubice
Ordinace praktického lékaře, Palackého ul., Pardubice
Ordinace praktického lékaře, Kyjevská ul., Pardubice
Ordinace praktického lékaře, Ul. Zdeňka Němečka, Jaroměř
Ordinace praktického lékaře, Okružní ul., Jaroměř
Centrum očkování a cestovní medicíny, Hradec Králové

Zpět na seznam