ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, 12týdenní klinické hodnocení s paralelními skupinami, hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku s kombinací niacinu/laropiprantu ve formě s prodlouženým uvolňováním, který byl přidán ke statinu v porovnání s dvojitou dávkou statinu u pacientů s primární hypercholesterolemií nebo smíšenou dyslipidemií
EudraCT number 2007-002017-39
Číslo protokolu 0524-067
Zadavatel Merck & Co., Inc., USA
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza Primární hypercholesterolémie nebo smíšená dyslipidémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2007
Datum schválení SÚKL 22.06.2007
Datum schválení MEK 21.06.2007
Datum zahájení 01.10.2007
Datum ukončení 04.09.2008
Poznámka 2007-002017-39
Centra, kde bude probíhat KH Oddělení klinikcé biochemie, FN Brno, Pekařská 53
III. interní klinika, 1. LF UK, VFN v Praze, U Nemocnice 1, Praha 2
IV. interní klinika, VFN v Praze, U Nemocnice 1, Praha 2
Diabetologická ambulance, Poliklinika Mazurská, Mazurská 484, Praha 8

Zpět na seznam