Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, randomizovaná studie fáze III s amonafidem L-maleátem podávaným v kombinaci s cytarabinem v porovnání s daunorubicinem podávaným v kombinaci s cytarabinem u pacientů se sekundární akutní myeloidní leukémii
EudraCT number 2007-004427-38
Číslo protokolu 0001A3-300-GL
Zadavatel Antisoma Research Ltd., Londýn, UK
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza sekundární akutní myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 2.1.2009
Datum schválení MEK 5.2.2009
Datum zahájení 13.10.2009
Datum ukončení 31.1.2011
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Odd. klinické hematologie, FNKV Praha 10
1. interní klinika VFN Praha 2
Institut hematologie a krevní transfuze, Praha 2

Zpět na seznam