ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail písemnosti
Číslo jednací sukl174123/2019
Věc ZPEUD&_30.06.2019_MHC_MÝDLO S NANOSTŘÍBREM A KAOLINEM PHARMEDIS_5010458_STANOVENÍ_03
Spisová značka SŘ sukls174122/2019
Obchodní název ZP MÝDLO S NANOSTŘÍBREM A KAOLINEM PHARMEDIS
Nový předepisovací kód ZP 5010458
Datum podání 30.06.2019
Výrobce MHC
Typ ohlášení STANOVENÍ
Skupina 03
Stav Ohlášení ZP Potvrzeno
Dokumenty Plna´ moc NANO NASIL s.r.o..pdf
faktura.pdf
Klinicke´ hodnoceni´ CZ.doc
suklagenda206g.pfx
Prohla´sˇeni´ o shodeˇ CZ.pdf
Slozˇeni´, na´vod k pouzˇiti´ pevne´ho a tekute´ho my´dla PHARMEDIS - CZ.doc
OhlaseniZP.pdf

‹‹ Zpět na seznam