ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o kvalifikaci do úhradové soutěže

(verze: 3)
Adresována: Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika

Část 1 - Formulář

1.1. Údaje o žadateli

1.1.1. Žadatel
1.1.1.4. Adresa sídla


1.2. Specifikace úhradové soutěže

1.3. Specifikace léčivých přípravků

Specifikace léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh v případě výhry v úhradové soutěži s úhradou odpovídající rozhodnutí v úhradové soutěži a nejvýše za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele:

Část 2 – Přílohy

Povoleny jsou soubory typu DOC, DOCX a PDF.

2.1. Prohlášení žadatele o závazku dodávky

2.2. Plná moc

Žadatel je povinen dodat plnou moc v originále nebo úředně ověřené kopii, v případě zmocnění pro neurčitý počet řízení s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

2.3. Další přílohy


 

Pokyny k odeslání:

Žádost musí být doručena na podatelnu SÚKL - elektronicky, písemně, datovou schránkou - viz Pokyny k odeslání žádosti.pdf.


„Uložit jako HTML” slouží pro uložení vyplněného formuláře ve formátu html ve Vašem počítači před odesláním.
„Uložit jako PDF” slouží pro uložení ve formátu pdf a vytištění žádosti.
Pro podání žádosti formou datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem použijte „DOKONČIT a PODEPSAT”.
Pro podání žádosti, která není opatřená zaručeným elektronickým podpisem použijte „Uložit jako PDF” a „DOKONČIT bez podpisu”.

Státní ústav pro kontrolu léčiv zpracovává poskytnuté údaje za účelem identifikace žadatele a jeho zástupce při posouzení žádostí o kvalifikaci do úhradové soutěže, a to na základě ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 39e odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o zpracování osobních údajů, zejména o právech dotčených osob, jako je právo na přístup a na námitku, najdete na webu www.sukl.cz v sekci Ochrana osobních údajů.