ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Veřejné zakázky a finance

Informace o financích vynaložených na zřízení centrálního úložiště a na jeho provoz.  

Veřejné zakázky na dodávku komponent pro centrální úložiště vycházejí z koncepčního materiálu meziresortní pracovní komise pro e-Health, tzv. projektového záměru. V souvislosti s centrálním úložištěm vypisoval SÚKL celkem tři veřejné zakázky (v závorce jsou uvedena data, kdy byla výběrová řízení vypsána):

  • VZ 10/2008 - Software centrálního úložiště (22.8.2008)

Veřejnou zakázku VZ 10/2008 plní firma Aquasoft, která splnila podmínky stanovené zadávací dokumentací.

U veřejné zakázky VZ 10/2008 se do výběrového řízení přihlásili dva uchazeči. Jeden z nich nesplnil podmínky stanovené zadávací dokumentací a byl proto z výběrového řízení vyloučen. Firma Aquasoft se tak stala jediným uchazečem, splnila podmínky stanovené zadávací dokumentací a veřejnou zakázku tak získala. Neúspěšný uchazeč podal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení. ÚOHS však po přezkumném řízení vydal rozhodnutí, že SÚKL při vyloučení uchazeče v předmětném zadávacím řízení postupoval zcela v souladu se zákonem, neboť tento uchazeč nesplnil závazné požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky stanovené zadavatelem. Po provedeném přezkumu nebylo ze strany ÚOHS zjištěno ani jakékoli jiné porušení zákona ze strany SÚKL. Rozhodnutí ÚOHS je k dispozici na této adrese: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/7801/

  • VZ 11/2008 - Dodávka softwaru pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky (3.10.2008)

Veřejnou zakázku VZ 11/2008 plní firma Telefónica O2, která splnila podmínky stanovené zadávací dokumentací a která byla jediným uchazečem.

  • VZ 12/2008 - Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI (Public Key Infrastructure) (3.11.2008)

Veřejnou zakázku VZ 12/2008 plní firma NETPROSYS, s.r.o., která splnila podmínky stanovené zadávací dokumentací a která byla jediným uchazečem.  

Součástí všech VZ je dohled systému po 3 - 5 let s garantovaným odstraněním závad do stanovené doby.

Název VZ

Cena

VZ10/2008 "SW centrálního úložiště"

28 702 800 Kč

VZ11/2008 "Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky"

19 903 345 Kč

VZ12/2008 "Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI"

34 736 826 Kč

Celkem

83 342 971 Kč

 Tiskové a informační oddělení
15.5.2009