ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ve kterých případech je třeba na SÚKL hlásit změnu údajů o lékárně?

Zákon o léčivech ukládá provozovateli lékárny povinnost nejpozději do 15 dnů nahlásit SÚKL zahájení nebo ukončení činnosti lékárny, a v případě lékáren zajišťujících zásilkový výdej léčivých přípravků rovněž zahájení, přerušení a ukončení zásilkového výdeje léčivých přípravků. Hlášení se podávají na formulářích vydaných SÚKL, které jsou dostupné na webových stránkách SÚKL v části Hlášení pro SÚKL.

Podle požadavků zákona o zdravotních službách je provozovatel lékárny ve lhůtě do 15 dnů povinen nahlásit SÚKL rovněž všechny změny týkající se závazného stanoviska k věcnému a technickému vybavení lékárny vydaného jako podklad pro rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud mohou být důvodem pro jeho zrušení nebo odejmutí, a to písemně nebo elektronicky místně příslušnému regionálnímu pracovišti odboru lékárenství.

Pro nahlášení změn v údajích o lékárně uváděných ve veřejně dostupné databázi lékáren na webu SÚKL slouží elektronický formulář hlášení změny obecných údajů lékárny v rámci komunikace s interními informačními systémy SÚKL.