ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění SÚKL pro provozovatele lékáren

Upozornění provozovatelům lékáren na povinnost oznámit SÚKL zahájení a ukončení své činnosti.  

SÚKL upozorňuje provozovatele lékáren na oznamovací povinnost vyplývající ze zákona č.378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ( zákon o léčivech). Právnická nebo fyzická osoba provozující lékárnu je podle § 79 odst. 4 povinna nejpozději do 15 dnů oznámit SÚKL zahájení a ukončení své činnosti.

SÚKL je podle ustanovení § 99 odst.1 písmeno e) výše uvedeného zákona orgánem, který vede a zveřejňuje ve svém informačním prostředku aktuální seznam lékáren. Skutečnost, že část provozovatelů neplní svou oznamovací povinnost znehodnocuje spolehlivost informací uváděných v tomto seznamu.

Za nesplnění zákonné povinnosti je možno uložit provozovateli lékárny pokutu až do výše 100.000,-Kč.

Formulář pro hlášení je k dispozici na internetových stránkách SÚKL. 

Odbor lékárenství a distribuce
16.6.2008