ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění pro lékárny na povinnosti v oblasti zacházení s prekursory drog

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje provozovatele lékáren na povinnosti dané zákonem o prekursorech drog.  

SÚKL upozorňuje provozovatele lékáren na nové povinnosti vyplývající ze zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog týkající se zvláštní licence k činnostem s uvedenými látkami kategorie 1 (v lékárnách se jedná nejčastěji o léčivé látky efedrin a ergotamin), popř. zvláštní registrace k činnostem s uvedenými látkami kategorie 2, a dále upravující oblast práv a povinností poskytovatele a odpovědné osoby, skladování, zneškodnění a dokumentace o zacházení s uvedenými látkami kategorie 1, resp. kategorie 2.

Současně Ústav upozorňuje na související povinnost vést od 1.5.2014 evidenci o všech činnostech  - příjmu, skladování, výdeji, přípravě a likvidaci látek kategorie 1  v lékárnách způsobem stanoveným  prováděcím předpisem k tomuto zákonu, vyhláškou č. 71/2014 Sb., o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1.

 

Sekce dozoru
26. 5. 2014