ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Průběžné informace v oblasti lékárenství

Informace SÚKL k zacházení s léčivými přípravky, které jsou součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení

SÚKL vydává informaci k zacházení s léčivými přípravky, které jsou součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení.  

 

Upozornění pro provozovatele lékáren

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na změny týkající se regionální příslušnosti lékáren platné od 1.4.2020  

 

Upozornění na změny v hlášení lékáren o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na změny týkající se ohlašovací povinnosti osob provozujících lékárnu platné od 1. 1. 2020.     

 

Informace SÚKL pro lékárny k vedení písemné evidence při stahování léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upřesňuje postup a způsob vedení evidence při stahování léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek z důvodu závady v jakosti.  

 

Upozornění pro lékárny - Hlášení o vydaných léčivých přípravcích

Upozorňujeme provozovatele lékáren na změny týkající se povinného hlášení o vydaných léčivých přípravcích.  

 

Upozornění provozovatelům lékáren – nelegální vývoz léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje provozovatele lékáren na povinnosti vyplývající ze zákona o léčivech.  

 

Změna údajů v doplňku názvu léčivého přípravku

SÚKL informuje o změně údajů uváděných v doplňku názvu léčivého přípravku. Od 1. 7. 2016 nebude v doplňku názvu uvedena cesta podání daného léčivého přípravku.  

 

Upozornění provozovatelům ve věci výdeje nebo prodeje léčivých přípravků prostřednictvím lékárenských prodejních automatů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje provozovatele lékáren a prodejce vyhrazených léčivých přípravků v souvislosti s nabídkou na pořizování lékárenských prodejních automatů na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a jeho prováděcích předpisů.  

 

Změna omezení výdeje přípravku PANADOL PLUS GRIP v lékárnách

SÚKL informuje o změně omezení výdeje u léčivého přípravku PANADOL PLUS GRIP v lékárnách.  

 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – poskytování slev a bonusů

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje stanovisko k problematice poskytování slev a bonusů a odpovědi na nejčastější dotazy.  

 

Upozornění pro lékárny na povinnosti v oblasti zacházení s prekursory drog

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje provozovatele lékáren na povinnosti dané zákonem o prekursorech drog.  

 

Informace týkající se reklamy u léků ve specifickém léčebném programu

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na pravidla platná pro reklamní sdělení u léčivých přípravků ve specifickém léčebném programu.  

 

Zachování celistvosti balení při výdeji léčivého přípravku v lékárně

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na nutnost zachování celistvosti balení léčivého přípravku při jeho výdeji pacientovi v lékárně.  

 

Upozornění pro provozovatele lékáren

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Policie ČR pokračují ve vzájemné spolupráci a zaměřují se na kontroly lékáren v oblasti výdeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu a buprenorfinu.  

 

Informace pro lékárny

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje pracovníky lékáren o postupu zpracování dotazníků poskytovaných v rámci výdeje emergentních kontraceptiv - ESCAPELLE a POSTINOR-2.