ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Postup přidělení přihlašovacích údajů a vygenerování certifikátu lékárny k systému eRecept a dalším systémům SÚKL

Postup pro přidělení přihlašovacích údajů lékárny platný k 1. 2. 2023.  

Pro komunikaci lékárny (zdravotnického zařízení) se systémem eRecept je potřeba pouze resortní certifikát.
Přidělené přihlašovací údaje jsou nutné pouze pro přihlášení do portálu pristupy.sukl.cz, kde je možné resortní certifikát vygenerovat.


Zkratky

  • OKL – oddělení kontroly léčiv, regionální pracoviště SÚKL
  • CÚ – centrální úložiště elektronických receptů

Postup

  1. Provozovatel lékárny požádá příslušné OKL o přístup a přidělení přihlašovacích údajů prostřednictvím formuláře Žádost o přístup lékárenského pracoviště k Centrálnímu úložišti elektronických receptů a dalším systémům SÚKL Žádost o přístup lékárenského pracoviště k Centrálnímu úložišti elektronických receptů a dalším systémům SÚKL [docx,16,07 kB], (dále jen "Žádost").
  2. Po obdržení této Žádosti budou přihlašovací údaje zaslány do datové schránky provozovatele lékárny. Přihlašovací údaje jsou aktivní pouze pro přístup k portálu https://pristupy.sukl.cz/.
  3. Po přihlášení k portálu následuje generování certifikátu pro přístup k systému eRecept a dalším systémům SÚKL.
  4. Vygenerovaný certifikát je následně nutné vložit do informačního systému lékárny.

Změny, nové přihlašovací údaje a další informace

Změna provozovatele lékárny – Nový provozovatel požádá příslušné OKL o přidělení nových přihlašovacích údajů – formulář "Žádost". Další postup je stejný jako při prvním přidělení přihlašovacích údajů. Tento postup platí i v případě řetězce lékáren – při vstupu nové lékárny do řetězce a odchodu lékárny z řetězce.

Při změně vedoucího lékárníka doporučujeme provozovatelům provést také změnu certifikátu.

Při změně přihlašovacích údajů jsou původní přihlašovací hesla automaticky zneplatněna a nadále jsou platné pouze údaje nové.

V případě že, provozovatel/vedoucí lékárník nemá k dispozici funkční přihlašovací údaje (např. zapomněl heslo), požádá odděleni erecept SÚKL o obnovu přihlašovacích údajů prostřednictvím formuláře "Obnovení přístupových údajů – zdravotnické zařízení" na https://pristupy.sukl.cz/, případně si sám změní přihlašovací údaje pomoci alternativních přístupů do portálu externích identit, které mají vyšší prioritu než původní přístupové údaje. Alternativní pristup do portálu externích identit je možný pomoci identity občana nebo pomoci resortního certifikátu lékárny, více viz. https://pristupy.sukl.cz/documents/navod-obnoveni-pristupovych-udaju-pro-zdravotnicke-zarizeni-a-lekarny.pdf. V případě jakýchkoliv nejasností je možné kontaktovat callcentrum eRecept na emailu erecept@sukl_cz nebo na číslo 800 900 555.

Provozovatel/vedoucí lékárník má možnost kdykoliv zneplatnit přístupové údaje nebo certifikát lékárny prostřednictvím portálu externích identit, případně žadostí na email erecept@sukl_cz. Pokud tak činí v souvislosti s podezřením na kompromitaci přihlašovacích údajů, je potřeba v emailu sdělit také tuto skutečnost. Ve zprávě uvede podrobnosti incidentu.

V případě problémů s připojením se lékárna obrací na svou servisní SW společnost. V případě problému s generováním certifikátu a užíváním certifikátů má lékárna možnost se obrátit na callcentrum eRecept 800 900 555 nebo servisní podporu SÚKL pristup@sukl_cz.

Další informace lze získat na https://www.epreskripce.cz.

Odbor IT

31. 1. 2023