Postup přidělení přihlašovacích údajů a vygenerování certifikátu lékárny k centrálnímu úložišti elektronických receptů a dalším systémům SÚKL

Postup pro přidělení přihlašovacích údajů lékárny platný k 16. 11. 2018.  

Pro komunikaci lékárny s Centrálním úložištěm elektronických receptů je potřeba pouze certifikát.
Přidělené přihlašovací údaje jsou nutné pouze pro přihlášení do portálu pristupy.sukl.cz, kde je možné certifikát vygenerovat.


Zkratky

  • OKL – oddělení kontroly léčiv, regionální pracoviště SÚKL
  • CÚ – centrální úložiště elektronických receptů

Postup

  1. Provozovatel lékárny požádá příslušné OKL o přístup a přidělení přihlašovacích údajů prostřednictvím formuláře Žádost o přístup lékárenského pracoviště k Centrálnímu úložišti elektronických receptů a dalším systémům SÚKL Žádost o přístup lékárenského pracoviště k Centrálnímu úložišti elektronických receptů a dalším systémům SÚKL [docx,16,07 kB], (dále jen "Žádost").
  2. Po obdržení této Žádosti budou přihlašovací údaje zaslány do datové schránky nebo poštou na adresu sídla provozovatele lékárny. Přihlašovací údaje jsou aktivní pouze pro přístup k portálu https://pristupy.sukl.cz/.
  3. Po přihlášení k portálu následuje generování certifikátu pro přístup k CÚ a dalším systémům SÚKL.
  4. Vygenerovaný certifikát je následně nutné vložit do informačního systému lékárny.

Změny, nové přihlašovací údaje a další informace

Změna provozovatele lékárny – Nový provozovatel požádá příslušné OKL o přidělení nových přihlašovacích údajů – formulář "Žádost". Další postup je stejný jako při prvním přidělení přihlašovacích údajů. Tento postup platí i v případě řetězce lékáren – při vstupu nové lékárny do řetězce a odchodu lékárny z řetězce.

Při změně vedoucího lékárníka doporučujeme provozovatelům provést také změnu certifikátu.

Při změně přihlašovacích údajů jsou původní přihlašovací hesla automaticky zneplatněna a nadále jsou platné pouze údaje nové.

V případě že, provozovatel/vedoucí lékárník nemá k dispozici přihlašovací údaje, požádá příslušné OKL o přidělení nových přihlašovacích údajů prostřednictvím formuláře "Žádosti". Další postup je stejný jako při prvním přidělení přihlašovacích údajů.

Provozovatel/vedoucí lékárník má možnost kdykoliv zneplatnit přístupové údaje nebo certifikát lékárny prostřednictvím emailu pristup@sukl_cz. Pokud tak činí v souvislosti s podezřením na kompromitaci přihlašovacích údajů, danou skutečnost oznámí e-mailem na adresu příslušné OKL. Ve zprávě uvede podrobnosti incidentu.

V případě problémů s připojením se lékárna obrací na svou servisní SW společnost. V případě problému s generování certifikátu a užíváním certifikátů má lékárna možnost se obrátit na servisní podporu SÚKL pristup@sukl_cz.


Odbor IT

16.11. 2018