Pokud má lékárna zřízeno odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (OOVL) je nutné i v tomto případě mít pro každou provozovnu ustanoveného samostatného vedoucího lékárníka?

Ne, odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (OOVL) je součástí lékárny, ale nemá statut samostatné lékárny, nevztahuje se tedy na něj povinnost mít ustanoveného vedoucího lékárníka se specializovanou způsobilostí. Pro OOVL musí lékárna mít farmaceuta s odbornou způsobilostí, jak vyplývá z Přílohy č. 4 vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, v platném znění, a platí, že musí být zajištěna dostupnost farmaceuta se specializovanou způsobilostí. Dostupností se rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky a v případě vyžádání fyzická přítomnost do 1 hodiny od vyžádání.