ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ověření správnosti nastavení loga pro zásilkový výdej léčivých přípravků

SÚKL informuje o správném technickém nastavení Loga pro zásilkový výdej léčivých přípravků (dále také jen „logo“) v rámci změn v ověřování loga provedených v roce 2020.  

SÚKL připravil nové technické řešení přehledu lékáren, zajišťujících zásilkový výdej léčivých přípravků (dále také jen „lékárna“) a s tím i nové řešení ověření loga pro zásilkový výdej léčivých přípravků. Původní odkazy na ověření jsou nadále funkční v režimu přesměrování na nový přehled lékáren, ale nebudou dále nijak ze strany SÚKL podporovány.

Proto žádáme všechny provozovatele lékáren, kteří uzavřeli se SÚKL Smlouvu o poskytnutí podlicence užívání Loga lékáren v rámci zásilkového výdeje léčivých přípravků, aby si na svých internetových stránkách, určených pro zásilkový výdej léčivých přípravků, změnili odkaz na nové technické řešení.

Nové odkazy je možné získat na níže uvedené webové stránce:

https://prehledy.sukl.cz/prehledy.html#/navod 

Po kliknutí na logo, umístěné na internetových stránkách lékárny, má být návštěvník přesměrován na nový přehled lékáren na webových stránkách SÚKL, kde se zobrazí karta dané lékárny a informace, zda lékárna je či není ověřena, resp. zda může zajišťovat zásilkový výdej léčivých přípravků.

Obr__zek1.jpg


Obr__zek2.jpg

V případě jakýchkoli dotazů technického charakteru se prosím obracejte na email: itpodporahlaseni@sukl_cz

22.03.2021

Oddělení IT

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků, 22.03.2021

Společné logo označující osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku.