ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Otázky a odpovědi

Může mít jedna lékárna dvě nebo i více internetových adres pro zásilkový výdej?

  • Ano, ale všechny musí být uvedeny v podlicenční smlouvě uzavřené se SÚKL a provozovatel lékárny musí všechny adresy oznámit SÚKL v souladu s povinností stanovenou v § 84 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

 

Musí lékárna oznámit změny údajů uvedených v podlicenční smlouvě na SÚKL?

  • Ano, pokud lékárna potřebuje aktualizovat údaje uvedené v příloze C podlicenční smlouvy, je nutné, aby požádala o změnu podlicenční smlouvy. Podlicenční smlouva zaniká v případě, že lékárna ukončila poskytování zásilkového výdeje, ukončila svou činnost nebo došlo k zániku nebo změně jejího provozovatele. Bližší informace naleznete zde: https://www.sukl.cz/lekarny/bezpecnostni-logo-banner.

 

Co musí udělat lékárna, která má dvě internetové adresy a jednu z nich ruší?

  • Lékárna musí zažádat SÚKL o změnu podlicenční smlouvy formou dodatku, jelikož se jedná o změnu údajů uvedených ve smlouvě. V nové aktuální příloze C se uvedou údaje, které budou dále platné a tato příloha nahradí předchozí přílohu C. Platná je vždy pouze poslední verze přílohy C podlicenční smlouvy. Provozovatel lékárny musí současně změnu adres internetové nabídky oznámit SÚKL v souladu s povinností stanovenou v § 84 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

 

Mohou být v rámci zásilkového výdeje nabízeny léčivé látky a pomocné látky nebo galenické přípravky určené k dalšímu zpracování v lékárně?

  • Ne, podle § 85 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze registrované léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Podle § 84 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je také nabízení součástí zásilkového výdeje.

 

Mohou být v rámci zásilkového výdeje nabízeny rovněž léčivé přípravky vázané na lékařský předpis?

  • Podle § 84 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech nelze nabízet a zásilkově vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis ani volně prodejné léčivé přípravky s omezením, a to ani v případě osobního odběru v lékárně.

 

Může být logo EU umístěno na stránkách obchodně inzertních portálů nebo  internetových srovnávačů cen léčivých přípravků?

  • Nemůže, stránky inzertních portálů a internetových srovnávačů nesmí zásilkový výdej zajišťovat, nejsou k takové činnosti oprávněny, a proto nemohou být opatřeny logem EU. Objednávku léčivých přípravků objednatel uplatní až po vstupu do nabídky zásilkového výdeje konkrétní lékárny, která má uzavřenu podlicenční smlouvu a jejíž nabídka musí být opatřena logem EU, umožňujícím ověření osoby nabízející léčivé přípravky zásilkovým způsobem.  

 

Kdo je odpovědný za jakost léčivých přípravků dodávaných v rámci zásilkového výdeje?

  • Lékárna je plně odpovědná za jakost léčivých přípravků dodávaných v rámci zásilkového výdeje, a to i v případě, že si zajistí smluvně přepravu léčivých přípravků u jiné osoby. V takovém případě si lékárna sjedná ve smlouvě o zajištění přepravy právo kontrolovat u této osoby dodržování přepravních podmínek.

 

Je možné v rámci nabídky zásilkového výdeje nabízet možnost nezávazné rezervace osobního vyzvednutí (výdeje) léčivých přípravků ve vybrané lékárně?

  • V případě výdeje léčivého přípravku po jeho předchozí rezervaci se nejedná o výdej zásilkovým způsobem a nedochází k uzavření kupní smlouvy na dálku, ale pouze o elektronickou verzi možnosti rezervace léčivých přípravků, případně doplňků stravy a kosmetiky v konkrétní lékárně bez zajištění jejich následného dodání. K samotnému výdeji a zakoupení dochází až přímo ve vybrané lékárně. Nabídka rezervace výdeje nesmí u spotřebitele vyvolat dojem, že se jedná o objednání léčivého přípravku v rámci zásilkového výdeje lékárny, tj. po celou dobu musí být patrné, že si zákazník léčivé přípravky pouze rezervuje. Provozovatel lékárny musí zajistit, aby nabídka léčivých přípravků určených k dodání zásilkovým způsobem byla jednoznačně odlišena od nabídky rezervace jejich výdeje v lékárně. 

 

Je možné vrátit léčivý přípravek objednaný zásilkovým způsobem bez udání důvodu?

  • Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez udání důvodu v případě uzavření kupní smlouvy na dálku podle občanského zákoníku, jako je tomu např. u většiny ostatního spotřebního zboží (obdobně je tomu při výdeji léčivých přípravků v lékárně).

 

Odbor lékárenství a distribuce
19.05.2020