ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – poskytování slev a bonusů

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje stanovisko k problematice poskytování slev a bonusů a odpovědi na nejčastější dotazy.  

Na základě četných dotazů k poskytování slev při výdeji léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které upravuje § 32 novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv stanovisko k této problematice a odpovědi na nejčastější dotazy.

Jediná přípustná forma zvýhodnění výdeje léčivého přípravku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, je snížení jeho konečné ceny při výdeji, ať již ve formě plošné slevy, slevy na konkrétní položku nebo slevy na doplatek.

Jiné formy zvýhodnění (např. načítání odměn-bodů na věrnostní karty, poukazy a slevy na další nákup, kumulace slev za předchozí nákupy, podmiňování výše slevy množstvím vydávaných léčivých přípravků, poskytnutí slevy na ostatní sortiment apod.) považuje SÚKL za aktivity, které jsou v rozporu s § 32 odst. 4 zákona.

1) Jaký je rozdíl mezi „poskytnutím slevy“ a „snížením konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky při výdeji takového léčivého přípravku“?

V obou případech se jedná o výdej léčivého přípravku za nižší než úředně stanovenou maximální cenu. Rozlišení mezi poskytnutím slevy a snížením konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky je dáno skutečností, že existuje více forem regulace ceny léčivých přípravků. Je-li např. léčivý přípravek regulován formou věcného usměrnění ceny, lze při snížení jeho konečné ceny hovořit pouze o slevě, nikoliv o neuplatnění maximální obchodní přirážky.

2) Může lékárna poskytnout slevu při výdeji léčivého přípravku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění formou načtení bodů na klientskou kartu, které by bylo možné následně použít např. na úhradu doplatku na léčivé přípravky při následujícím výdeji, nákup v lékárně nebo je uplatnit na jiné služby?

V tomto případě by se jednalo o porušení § 32 odst. 4 zákona, který uvádí, že při výdeji léčivého přípravku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, nesmí poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob.

3) Nejedná se o porušení § 32 odst. 4 zákona  pokud lékárna slibuje jednotnou slevu ve výši např. 20,- Kč za recept?

V tomto případě má nabídka lékárny povahu odměny za recept, jejíž poskytnutí je v rozporu s  § 32 odst. 4 zákona. Poskytnutí slevy musí být vázáno k výdeji konkrétního léčivého přípravku a snížení jeho prodejní ceny při výdeji.

4) Může lékárna případné věrnostní body nasbírané pacientem do konce roku 2014  použít k úhradě nebo snížení doplatku při výdeji léčivého přípravku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění i po 1. 1. 2015?

Nikoliv, v tomto případě by se jednalo o porušení § 32 odst. 4 zákona. Pro toto ustanovení zákona nebylo stanoveno žádné přechodné období a je v plném rozsahu účinné od 1.1.2015.

5) Je možné poskytnutou slevu na výdej léčivého přípravku převést i na případné příští výdeje léčivého přípravku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění ?

Nelze, v tomto případě by se jednalo o porušení § 32 odst. 4 zákona. Kumulaci slev za předchozí nákupy zákon nepřipouští.

6) Může lékárna poskytnout při výdeji léčivého přípravku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění větší slevu než by činil případný doplatek?

Výši poskytnuté slevy zákon nelimituje, lékárna však v souladu s § 39h odst. 1 zákona smí zdravotní pojišťovně účtovat úhradu pouze do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele.

7) Může se výše slevy při výdeji léčivého přípravku postupně navyšovat? Např. okamžité využití slevy v okamžiku výdeje = sleva 1 Kč, bude-li však sleva využita až při příštím výdeji = sleva 10 Kč.

V tomto případě, tj. příslibu vyšší slevy při dalším výdeji, by se jednalo o porušení § 32 odst. 4 zákona.

8) Co se rozumí pod pojmem „konečná cena“?

Konečnou cenou léčivého přípravku se rozumí jeho prodejní cena pro konečného spotřebitele včetně DPH stanovená v souladu s pravidly cenové regulace.

9) Nejedná se o porušení § 32 odst. 4 zákona, pokud lékárna nabídne snížení konečné ceny léčivého přípravku při splnění stanovených podmínek při minulém výdeji (např. počtu receptů, počtu vydaných léčivých přípravku nebo výše celkové ceny za výdej)?

V tomto případě se jedná o porušení § 32 odst. 4 zákona.

10) Je možné stanovit výši poskytnuté slevy v závislosti na počtu lékařských předpisů při jednom /několika výdejích?

Výše nabízené slevy poskytnuté v rámci jednoho výdeje na více léčivých přípravků nesmí být v žádném případě vázána na množství vydávaných léčivých přípravků nebo receptů. Obdobně nelze poskytnout slevu formou kumulace slev z případných předchozích výdejů. V obou případech by se jednalo o porušení zákazu uvedeného v § 32 odst. 4 zákona.

 

Sekce dozoru
05.12.2022