Nasazení produkční verze systému Hlášení neúspěšného ověření ochranných prvků

Dovolujeme si vás upozornit, že v souladu s plánovaným harmonogramem byla dne 29. 1. 2019 na produkční prostředí SÚKL nasazena produkční verze systému Hlášení neúspěšného ověření ochranných prvků, dále jen „OP”.  

Systém byl vytvořen v souladu s nařízením Evropské komise č. 2016/161, které je přímo účinné ve všech členských státech Evropské unie od 9. 2. 2019. Nařízení Evropské komise vyžaduje zaslání všech výstrah při neúspěšném ověření jedinečného identifikátoru příslušné regulační autoritě, v ČR SÚKL.  Na SÚKL je dále dle tohoto nařízení třeba nahlásit i porušení prostředku k ověření manipulace s obalem(ATD). Povinnost ověřovat ochranné prvky se vztahuje na všechny lékárny, distributory a výrobce léčivých přípravků.

SÚKL umožnuje povinným osobám zaslat hlášení vzdáleně pomocí webového rozhraní API, resp. konektoru v  informačním systému lékárny, distributora, případně výrobce umístěného na adrese https://api2.sukl.cz, sekce OP a také alternativně pomocí webového formuláře, který je umístěn na portále SÚKL https://pristupy.sukl.cz, sekce hlášení. Pro odeslání hlášení je  vyžadován  autentizační certifikát, který již aktuálně všechny lékárny, distributoři a výrobci léčivých přípravků využívají při komunikaci se SÚKL.

Pro vývojáře konektorů do informačních systému dotčených subjektů poskytuje SÚKL od listopadu 2018 testovací prostředí, umístěné na portále https://testapi.sukl.cz, sekce OP. Testovací prostředí obsahuje totožné funkce jako produkční prostředí.

Nynější produkční verze systému zahrnuje veškeré změny  provedené v národním systému generování výstrah NSOL v době vývoje a k datu 29. 1. 2019.

V případě nejasností a dotazů k obsahu hlášení kontaktujte pracovníky SÚKL na e-mailové adrese: hlaseniop@sukl_cz. IT dotazy je možné rovněž vkládat do kontaktního centra na adrese: https://kc.sukl.cz, případně zaslat na e-mail: itpodporahlaseni@sukl_cz.

30. 1. 2019