ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

LEK-9 verze 3

Zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotních služeb s výjimkou poskytování lékárenské péče

Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-9 verze 2 s platností od 10. 05. 2019.

LEK-9 verze 3_Zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotních služeb s výjimkou poskytování lékárenské péče.pdf, soubor typu pdf, (173 kB)

Pokyn LEK-9 verze 3 upřesňuje požadavky vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k podmínkám zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotních služeb s výjimkou poskytování lékárenské péče. Pokyn je upraven do podoby komentáře k části 6 vyhlášky č. 84/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Před komentářem je uveden text daného ustanovení vyhlášky, komentář je psán kurzivou.

Pokyn má doporučující charakter.