ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

LEK-17 verze 1

Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních  

Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-17 s platností od 31. 5. 2024.

 

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 378/2007 Sb.“), a v souladu s Rezolucí Rady Evropy CM/Res(2016)1, o požadavcích na zajištění jakosti a bezpečnosti léčivých přípravků připravovaných v lékárnách pro zvláštní potřeby pacientů, přijaté Výborem ministrů dne 1. 6. 2016.

 

Pokyn má doporučující charakter.

LEK-17_verze1_Příprava sterilních LP v lékarně a zdravotnických zařízeních.pdf, file type pdf, (244,08 kB)