LEK-13 verze 7

Hlášení o vydaných léčivých přípravcích.  

Tento pokyn nahrazuje LEK-13 verze 6 s účinností od 1.4.2020.

LEK-13 verze 7 Hlášení o vydaných léčivých přípravcích.pdf, soubor typu pdf, (197,86 kB)

Pokyn je vydáván na základě § 82 odst. 3 písm. d) zákona č. 378/207 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a upřesňuje postupy pro podání správného a úplného elektronického hlášení o vydaných léčivých přípravcích provozovateli oprávněnými k výdeji.

Pokyn má doporučující charakter.