Je možné použít při individuální přípravě pro zajištění terapie konkrétního pacienta při nedostupnosti registrovaného léčivého přípravku na českém trhu neregistrovaný léčivý přípravek?

Nikoli, neregistrovaný léčivý přípravek nelze použít pro přípravu individuálně připravovaného léčivého přípravku.  Z § 3 odst. 1 vyhlášky č. 84/2008 Sb., v platném znění vyplývá, že k přípravě léčivých přípravků lze použít léčivé látky a pomocné látky uvedené v Českém lékopisu nebo v seznamu léčivých látek a pomocných látek, stanoveném právním předpisem vyhláškou č. 85/2008 Sb., v platném znění, a opatřené dokladem o jejich jakosti (certifikátem) nebo k jejichž použití bylo vydáno povolení MZ podle § 11 písm. b) zákona o léčivech, nebo registrované léčivé přípravky podle § 3 vyhlášky č. 84/2008 Sb., v platném znění. Není-li u registrovaných léčivých přípravků tento způsob použití uveden ve schváleném souhrnu údajů o přípravku, lze je použít pouze v případě, není-li na trhu přítomen léčivý přípravek umožňující dávkování nebo způsob podání, vyznačený na receptu předepsaném lékařem.