ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jaké jsou požadavky SÚKL na přepravu cytostatik připravených a naředěných v lékárně (centrální ředění), když je pracoviště, kde se bude léčba aplikovat vzdálené cca 50 km od místa ředění?

Podle § 19 odst. 2 vyhlášky č. 84/2008 Sb., v platném znění, mohou být k přepravě léčivých přípravků skupiny injekčně podávaných cytostatik nebo registrovaných léčivých přípravků skupiny cytostatik používány pouze neprodyšně uzavíratelné přepravní prostředky, které je chrání před znehodnocením a okolní prostředí před znečištěním. Přepravní prostředek musí být označen upozorněním „Cytotoxická látka“. Obdobně se postupuje i v případě jiných léčivých přípravků ohrožujících významně lidské zdraví a životní prostředí.

Odpovědnost za přepravu připravených cytostatik převzatých v připravující lékárně je plně na odebírajícím poskytovateli zdravotních služeb. Při zacházení s léčivými přípravky musí postupovat tak, aby byla zajištěna jejich jakost, účinnost a bezpečnost, musí dodržet dobu jejich použitelnosti a teplotu uchovávání, a dále musí zajistit, aby s nimi zacházely pouze oprávněné osoby. Způsob přepravy by měl mít poskytovatel zdravotních služeb upraven ve vnitřních předpisech a měl by být schopen dodržení podmínek při přepravě doložit kontrolnímu orgánu příslušnými záznamy.